Personvern

Vi tar dine data på alvor! Husk at du er alltid anonym overfor våre oppdragsgivere. Dette er HUGGET i stein, du skal kunne stole på oss!

Hvordan vet du at dine personlige data behandles konfidensielt til enhver tid?

Vi tar ansvar for å holde din personlige informasjon trygg svært alvorlig. Derfor tar vi alle rimelige forhåndsregler for å sikre at informasjonen din beskyttes mot tap, tyveri og misbruk. Disse forhåndsreglene inkluderer fysisk sikkerhet i våre kontor, kontrollert tilgang til våre datasystemer, og bruk av sikre, krypterte internettilkoblinger ved innsamling av personlig informasjon.

Vår virksomhet er avhengig av et godt renommé og høy anseelse i alle deler av befolkningen. Vår oppgave er å gi et korrekt bilde av befolkningens meninger, holdninger og atferd; det forutsetter at flest mulig av de vi forespør ønsker å delta i våre undersøkelser.

Vi er veldig opptatt av datasikkerhet og personvern. Vi behandler alltid dine personlige data og opplysninger som strengt fortrolige og vil aldri gi disse videre til en tredjepart uten ditt samtykke Undersøkelser analyseres anonymt og på akkumulert nivå. Når undersøkelser utføres for våre kunder mottar de kun anonymiserte resultater av studien i helhet og aldri dine personlige data.

Har vi alltid undersøkelser som er i samsvar med strenge juridiske krav?

Polling & Statistics AS har strenge krav til personvern og datasikkerhet, og arbeider i tråd med Datatilsynets retningslinjer og bestemmelsene i Personopplysningsloven. Polling & Statistics AS arbeider også i henhold til et internasjonalt anerkjent etisk regelverk for markeds- og opinionsundersøkelser, definert av ESOMAR (se www.esomar.org), samt Norsk Markedsanalyse Forenings retningslinjer for gjennomføring av markedsundersøkelser (se www.markedsanaylse.org).

Du vet at markedsundersøkelser ikke er markedsføring ikke sant?

Dataene som samles inn av Polling & Statistcs AS via ulike paneler blir utelukkende brukt til vitenskapelige og forskningsrelaterte formål. Du vil aldri bli bedt om å kjøpe produkter eller tjenester, og du vil heller ikke motta reklame-mail eller "spam-mail".

Polling & Statistics jobber med underleverandører som kan utføre noe av arbeidet vårt på våre vegne, under vår kontroll, og de vil da få tilgang til din informasjon på oppdrag fra oss.

Vi kommer ALDRI til å bruke informasjonen din til andre formål enn forskning. Vi kommer IKKE til å forsøke å selge deg noe, eller bruke informasjonen for markedsføringsformål. Vi kommer heller ikke til å sende informasjonen din til tredjeparter for markedsføringsformål.

For mer informasjon om panelene våre, panelmedlemskap eller informasjon relatert til medlemskap av et av panelene våre, kan du ta kontakt med panel-brukerstøtten vår på e-post: support@pollstat.no

Bruk av informasjonskapsler ("cookies")

En informasjonskapsel, også gjerne kaldt cookies, er en liten tekstfil nettstedet du besøker lagrer på datamaskinen. Den brukes på mange nettsider for å gi deg som besøkende tilgang til ulike funksjoner som å logge inn og huske hva du gjorde forrige gang du besøkte nettstedet.

Polling & Statistics AS sine paneler bruker cookies for å håndtere innlogging på vårt nettsted, og i noen av våre undersøkelser. Cookies som benyttes i forbindelse med undersøkelser vil kun brukes dersom du har gitt eksplisitt tillatelse til dette.

Hva gjør vi med data som er i ditt medlemskap hvis du vil melde deg ut?

Når du forlater panelet, fjernes fra panelet, eller panelet avsluttes, sletter vi all din kontaktinformasjon, og annen informasjon som kan brukes for å identifisere deg. Kun anonyme svar fra undersøkelser du deltok i blir gjenværende.

Vi forbeholder oss retten til uten forvarsel å melde ut medlemmer som mistenkes for å besvare undersøkelser usant eller useriøst, blant annet ved kontroll av svartid eller svarmønster. Medlemmet vil også miste sine oppsparte poeng hvis det fremkommer at svarene er av så dårlig kvalitet at de ikke kan brukes i vårt analysearbeid. Det er ikke anledning til å registrere seg med mer enn en brukerkonto eller epost-adresse i panelet. Duplikatkontoer, med tilhørende poeng, vil bli slettet uten forvarsel.

Som medlem har du ikke lov til å kopiere, distribuere eller videresende informasjon, bilder, tekst, eller annet materiale som finnes i undersøkelsene du mottar fra oss

Kan vi flytte deg til andre domener og paneler?

Siden vi er et nystartet selskap kan det medføre at vi må flytte dine data til andre domenenavn/plattformer/paneler eiet av Polling & Statistics. Det kan hende at vi får ny software eller at vi lager andre tjenester, plattformer og systemer hvor det er hensiktsmessig å ikke oppdatere våre tidligere plattformer. Du vil selvsagt få informasjon om dette i god tid før endringen skjer

Vi vurderer regelmessig våre retningslinjer om personvern, og vi legger alle eventuelle oppdateringer ut på denne nettsiden. Vi informerer deg også om endringer via nyhetsseksjonen på nettstedet for panelmedlemmer. Våre retningslinjer om personvern ble sist oppdatert Juni 2021